Välkommen till RSK Databasen

RSK databasen är unik på så sätt att vi samlar information om den svenska marknadens VVS-produkter på ett ställe, tillgängligt för alla. Vi uppskattar att över 80% av alla produkter finns med i RSK databasen, vilket gör oss till en av Europas största tekniska produktdatabaser för VVS-material.

Med RSK-numret ger vi produkten en beställningsbar identitet som används i hela värdekedjan från tillverkare, konstruktör, beställare, handelsled och montör. Med RSK databasen kopplar vi identiteten (beställningsnumret) till produktinformationen så att all information finns tillgänglig när man behöver den. Du hittar information så som bilder, monteringsanvisningar, produktblad, tekniska egenskaper m.m.

Skulle det saknas information, kan du enkelt anmäla detta genom att klicka på knappen "Rapportera" på produktsidan så skapas ett ärende som når tillverkaren direkt. På så vis hjälper du också till att hålla informationen uppdaterad och korrekt.

I RSK databasen finns ingen uppgift om vad produkterna kostar eller när de kan levereras, så nästa steg blir att, med den produktinformation du fått fram i RSK databasen, vända dig till lämplig återförsäljare och göra upp affären.

Vi är alltid intresserade att höra era synpunkter eller förslag på förbättringar. Maila oss gärna här info@vvsinfo.se

Immaterialrätt

RSK-numret ägs av VVS Information Data AB och får inte kopieras, överlåtas eller på annat sätt missbrukas. Den information, de bilder och dokument som finns i databasen ägs av upphovsrättshavarna, i vårt fall leverantörer och agenturer. Informationen, bilderna och dokumenten får inte kopieras och användas av andra parter, om inte detta överenskommits med den aktuella upphovsrättshavaren.

The RSK-numbers is owned by VVS Information Data AB and may not be copied, transferred or otherwise abused. The information, pictures and documents in the database is owned by the copyright owner, in our case manufacturers and agencies. The information, pictures and documents may not be copied or used by other parties, unless previously agreed by the relevant copyright owner.

Länka till RSK Databasen

Vill ni länka till informationen i RSK databasen så kontakta oss först. För att hämta data eller få hänvisning till dokument krävs ett nyttjanderättsavtal med VVS Information och tillgång till vårt api (web service).

 • Adress:

  Drakenbergsgatan 21

 • Postnr:

  117 41

 • Ort:

  Stockholm

 • Tele nr:

  +46(0)8 - 644 85 00

 • E-post: info@vvsinfo.se
 • Web: vvsinfo.se